Các nhà lập pháp để có được bẻ khóa về báo cáo pháp y

New York Times đưa tin hôm nay rằng các thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ đã cam kết tổ chức các phiên điều trần về các khuyến nghị của một báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia được chờ đợi từ lâu về khoa học pháp y Hoa Kỳ được công bố hôm qua. Toàn bộ hệ thống khoa học pháp y, bao gồm nghiên cứu, chứng nhận nhân sự và chứng nhận các phòng thí nghiệm tội phạm, đang rất cần một cuộc đại tu, ủy ban cho biết. Thứ tự kinh doanh đầu tiên: Quốc hội nên thành lập một Viện Khoa học Pháp y Quốc gia độc lập. Nhóm cũng chỉ trích các phương pháp như phân tích dấu vân tay có truyền thống dựa nhiều vào bản năng hơn là dữ liệu định lượng. Viện Tư pháp Quốc gia rõ ràng đã chùn bước trong nghiên cứu ngay cả trước khi ủy ban được thành lập và từ chối cung cấp tài chính cho nó. Kỹ thuật theo dõi tội phạm duy nhất mà hội thảo tìm thấy được hỗ trợ đầy đủ bởi khoa học là xét nghiệm DNA, đã loại bỏ hơn 200 cá nhân bị kết án trong 2 thập kỷ qua.

(Ảnh lịch sự Getty)