Một nhà sinh thái học để mắt đến dự báo tương lai

Sáng kiến ​​Dự báo Sinh thái nhằm hỗ trợ các nỗ lực sử dụng dữ liệu được thu thập tại hiện trường để dự báo những thay đổi của hệ sinh thái trong tương lai.

Cydney Scott cho Nhiếp ảnh Đại học Boston

Một nhà sinh thái học để mắt đến dự báo tương lai

Tác giả Elizabeth PennisiAug. 15, 2019, 11:40 sáng

LOUISVILLE, KENTUCKY Mục tiêu cuối cùng của nhiều nhà sinh học là có thể dự đoán hệ thống của họ như thế nào, đó là bộ gen, tế bào, sinh vật hay toàn bộ hệ sinh thái sẽ thay đổi theo thời gian. Đối với các nhà sinh thái học, có thêm sự cấp bách vì nhiều người đang cố gắng tìm ra cách tốt nhất để giúp thực vật và động vật đối phó với biến đổi khí hậu. Để đạt được điều đó, Michael Dietze của Đại học Boston đã giúp các nhà nghiên cứu mạ điện để thành lập Sáng kiến ​​Dự báo Sinh thái (EFI). Ra mắt lần đầu tiên cách đây 1 năm, EFI là một nỗ lực cơ sở để thiết lập các tiêu chuẩn, khuyến khích các phương pháp liên ngành và phát triển các phương pháp dự báo có thể áp dụng cho nhiều tình huống, bao gồm quản lý nghề cá, di cư động vật hoang dã, hoa tảo, mô hình cháy rừng và bệnh ở người.

ScienceInsider đã trò chuyện với Dietze tuần này tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội sinh thái Hoa Kỳ (ESA), nơi ông đã tổ chức một phiên họp đặc biệt để dự trữ những nỗ lực dự báo mới nhất và công bố tài trợ mới cho sáng kiến ​​này.

Cuộc phỏng vấn đã được chỉnh sửa cho ngắn gọn và rõ ràng.

Q: Hãy cho tôi biết về sáng kiến.

Trả lời: Đây là một sáng kiến ​​cấp cơ sở quốc tế thực sự phát triển từ một loạt các hội thảo, đáng chú ý nhất là một hội thảo được tài trợ bởi Mạng lưới quan sát sinh thái quốc gia và Khảo sát địa chất Hoa Kỳ, dẫn đến một bài báo năm 2018 được xuất bản trong Kỷ yếu của Viện hàn lâm quốc gia Khoa học. EFI đặc biệt nhằm mục đích giải quyết các thách thức xuyên suốt trong phạm vi rộng của các dự án dự báo khác nhau. Thật thú vị khi thấy cộng đồng này đến với nhau nhanh chóng như vậy. Chúng tôi có các nhóm làm việc tập trung vào một loạt các chủ đề, từ lý thuyết và khoa học quyết định đến đa dạng và giáo dục, cũng như phát triển các công cụ mới và cơ sở hạ tầng không gian mạng.

Michael Dietz

Q: Ai là người dự báo?

A: Dự báo sinh thái chắc chắn là một nỗ lực liên ngành. Sáng kiến ​​rộng hơn bao gồm các nhà khoa học quyết định và xã hội, nhà thống kê, nhà khoa học máy tính và những người thuộc ngành khoa học môi trường vật lý cũng như các nhà sinh thái học.

Hỏi: Hiện trạng dự báo sinh thái hiện tại chúng ta có thể làm gì bây giờ?

Trả lời: Có một khối lượng công việc khá lớn trong hệ sinh thái hiện đang dành riêng cho các dự báo dài hạn về các phản ứng tiềm năng đối với biến đổi khí hậu và các xáo trộn môi trường khác trong khoảng thời gian gần một trăm năm. Bạn có thể xem một số ví dụ về các dự báo này trên trang web Dự án Dự báo của EFI.

Q: Cần gì hơn để làm?

Trả lời: Gần đây, nhiều thành viên của cộng đồng nghiên cứu đã ủng hộ việc dự báo trên một danh mục thời gian rộng hơn, bao gồm nhiều dự báo ngắn hạn hơn. Dự báo ngắn hạn có tiềm năng phù hợp với xã hội và những người ra quyết định.

Q: Công việc thú vị nhất được trình bày tại phiên dự báo sinh thái là gì?

A: Bề rộng của các ví dụ về các quá trình sinh thái mà cộng đồng đang làm việc. Điều này kéo dài từ bệnh ở người (như bệnh do ve và sốt xuất huyết), đến quần thể bướm chúa, đến quản lý hồ chứa, đến tảo biển nở hoa, đến chu trình carbon toàn cầu. Ví dụ, tại Florida, dự án Hồ chứa thông minh sử dụng các cảm biến trong lĩnh vực này để cung cấp dự báo chất lượng nước trong tương lai 16 ngày. Họ giúp các nhà quản lý hồ chứa đưa ra quyết định theo thời gian thực về cách xử lý hồ, cải thiện chất lượng nước và giảm chi phí xử lý.

Q: Sáng kiến ​​được trả tiền như thế nào?

Trả lời: EFI là một dự án dành cho niềm đam mê của nhóm tổ chức. Chúng tôi đã may mắn nhận được tài trợ hội thảo cho sáng kiến ​​này và chúng tôi đã có các dự án dự báo cá nhân được tài trợ, nhưng chúng tôi đã chỉ bây giờ bắt đầu tìm kiếm tài trợ cho chính sáng kiến. Gần đây chúng tôi đã nhận được tài trợ từ Quỹ khoa học quốc gia cho một mạng lưới phối hợp nghiên cứu, đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tiếp tục có tài trợ trong 5 năm tới cho các cuộc họp và phối hợp. Là một phần trong đó, chúng tôi cũng sẽ phát động một cuộc thi dự báo, mà chúng tôi đã thông báo tại [cuộc họp ESA], nhưng các chi tiết cho cuộc thi sẽ không được thiết lập cho đến năm 2020.

Q: Điều gì tiếp theo?

Trả lời: Có vẻ như chúng ta đang ở thời điểm bắt đầu thay đổi cách các nhà sinh thái học tiếp cận khoa học của họ và cách khoa học đó có thể phục vụ xã hội.